بهمن ۲۶, ۱۳۹۵ farshidb 0دیدگاه

  برند چیزی است که مردم می گویند، نه آن چیزی که شما می گویید. در بیشتر شرکت ها ، استراتژی و خلاقیت ، با شکاف بسیار عظیمی از یکدیگر جدا شده اند. در یک سو استراتژیست ها و بازاریاب ها هستند که تفکر تحلیلی و منطقی،خطی و عمودی و عینی را طرفداری می کنند در سوی دیگر طراحان و افراد خلاق هستند که به تفکر شهودی، احساسی، فضایی و سه بعدی و بصری اهمیت می دهند. فاصله بین استراتژی و خلاقیت می تواند یک شرکت را به طور کامل از مشتریانش جدا کند.شرکت هایی که چگونگی پر کردن لغزش…

بهمن ۲۶, ۱۳۹۵ farshidb 0دیدگاه

 دکتر دمینگ ، او کسی بود که کیفیت را به ژاپنی ها آموخت تا بعد از دهه ۱۹۵۰ ژاپن به یک ابرقدرت در زمینه تولید با کیفیت و یک الگوی جهانی بدل گردد. از ایشان ۱۴ آموزه بیادگار مانده است که بایستی هر مدیری آنها را سرلوحه کسب و کار خود قرار دهد.  چهارده آموزه برای تغییر شکل مدیریت آموزه ۱ – اگر غایت شما رقابتی شدن و ماندن در کسب و کار و کارآفرینی است، بهبود محصول و خدمات را هدف ثابت و مشخص خود قرار دهید. آموزه ۲ – فلسفه جدید را اقتباس کنید. ما در دوران اقتصادی…