مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ farshidb 0دیدگاه

مدیران سطح پنجم نیازهای مبتنی بر خودخواهی و غرور را از خود دور کرده و به هدفی بزرگ تر یعنی ساختن یک شرکت عالی می اندیشند. این بدان معنا نیست که این مدیران هیچ گونه غرور یا عزت نفسی ندارند. در واقع آنها به طرزی باورنکردنی جاه طلبند ، اما جاه طلبی آنها در وهله ی اول و قبل از هرچیز برای سازمان است ، نه برای خودشان. مدیران رهسپار تعالی در راستای سه حقیقت ساده عمل می کنند . اول: در آغاز حرکت، مبدأ حرکت، دیدگاه و خط مشی جدید را تعیین نمی کنند، بلکه نخست در فکر افراد…

مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ farshidb 2دیدگاه

هرچند یک فرمول جادویی برای مدیریت مناسب و کارآمد وجود ندارد؛ ولی چنانچه شما در موقعیت یک مدیر هستید ممکن است با دانستن این چند نکته موثرتر عمل کنید. ۱- زمینه کاری خود را از روی فکر و دقیق انتخاب کنید: کاری را انتخاب کنید که از آن لذت ببرید. وقتی به کارتان علاقه ندارید بعید است بتوانید برای سازمان خود سودآور باشید. این موضوع درباره کارمندان نیز صدق می کند. ۲- با دقت استخدام کنید و از اخراج کردن نهراسید: شما نیاز به یک گروه قوی دارید؛ چرا که یک گروه کاری متوسط هر قدر هم که خوب مدیریت…

تیر ۲۵, ۱۳۹۶ farshidb 0دیدگاه

هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو که در دهه ۶۰ قرن بیستم توسط آبراهام مازلو مطرح گردید یک تئوری انگیزشی روانی است که نیازهای اساسی بشر را در پنج دسته بندی قرار می دهد. به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تاثیر شدیدترین نیاز قرار می گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می شوند، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیازها، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج…

تیر ۱۳, ۱۳۹۶ farshidb 0دیدگاه

مدیرانی که به طور منظم شاخص های عملکرد را اندازه گیری می کنند، با اشتباهاتی مشابه مواجه میشوند. برای پرهیز از این اشتباهات باید آنها را بشناسیم. در ادامه هفت اشتباه مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان را بررسی می کنیم. ۱- معیارهای اندک یا معیارهای متعدد از اتکا به یک معیار برای اندازه گیری عملکرد گروه خود پرهیز کنید. در ضمن تهیه فهرستی بلند بالا از معیارها برای اندازه گیری هر چیزی که فکر می کنید به عملکرد گروه شما باز می گردد، اشتباه است. هدف شناسائی فعالیت هائی است که بیشترین اثر مستقیم را بر روی عملکرد گروه شما…