مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ farshidb 0دیدگاه

یکی از اهداف تحقیقات بازاریابی کشف فرصت های بازاریابی است که بعدها بر اساس پیش بینی فروش بازار و تقاضای شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرند. شرکت ها می توانند خودشان تحقیقات بازاریابی را انجام دهند یا فرآیند تحقیات بازار را به  شرکت های متخصص این حوزه واگذار نمایند. مدیران بازاریابی اغلب، تحقیقات بازاریابی رسمی درباره مشکلات و فرصت های خاص مثل بررسی بازار، آزمون ترجیح محصول، پیش بینی فروش بر اساس منطقه یا ارزیابی تبلیغات را انجام می دهند.

تعریف تحقیقات بازاریابی

((طراحی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش دهی سیستماتیک داده ها و یافته های مرتبط با یک موقعیت خاص بازاریابی که شرکت با آن مواجه است.))

معمولا شرکت ها یک تا دو درصد فروش خود را به عنوان بودجه تحقیقات بازاریابی تعیین می کنند.

۶ گام مهم برای تحقیقات بازاریابی اثر بخش:

  • گام اول: تعریف مساله، گزینه های تصمیم گیری و اهداف تحقیق

مدیر بازاریابی باید مراقب باشد تا مساله را برای محقق، خیلی کلی یا خیلی جزئی تعریف نکند. فراموش نکنید بعضی تحقیقات، اکتشافی هستند، ماهیت واقعی مساله را مشخص می کنند و راه حل های احتمالی یا ایده های جدید را پیشنهاد می کنند. بعضی تحقیقات توصیفی هستند، و اندازه های خاصی را معین می کنند. بعضی تحقیقات علی هستند و رابطه علت- معلولی را بررسی می کنند.

  • گام دوم: توسعه طرح تحقیق

گام دوم طراحی یک طرح تحقیق کارا و اقتصادی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز است. لازمه این کار، تصمیم گیری درباره منابع داده ها، رویکردهای تحقیق، ابزارهای تحقیق، طرح تحقیق، طرح نمونه گیری و روش های تماس می باشد.

محقق می تواند برای منابع داده از داده های ثانویه و یا داده های اولیه و یا ترکیبی از هر دو استفاده نماید. داده های ثانویه داده هایی هستند که برای هدف دیگری جمع آوری شده اند و از قبل موجودند. داده های اولیه داده هایی هستند که برای یک هدف یا پروژه تحقیقاتی خاص جمع آوری می شوند.

  • رویکردهای تحقیق : محققین می توانند داده های اولیه برای تحقیقات بازاریابی را به پنج روش جمع آوری کنند :

۱- تحقیق مشاهده ای ((می توان با مشاهده عوامل و زمینه های مرتبط به جمع آوری داده های اولیه پرداخت)) ۲ – تحقیق گروه کانون ((یک گروه کانون یک گروه شش تا ده نفره است که بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی، روان نگاری یا ملاحظات دیگر به دقت انتخاب و دور هم جمع می شوند تا به تفضیل درباره موضوعات مورد علاقه که توسطه یک میانجی حرفه ای مشخص می شود بحث کنند. ۳ – تحقیقات پیمایشی ((شرکت ها با استفاده از نظر سنجی می توانند دانش، باورها، ترجیحات و رضایت مشتریان را بشناسند و همچنین این متغیرها را در مورد عامه مردم اندازه گیری کنند. ۴ – تحقیقات رفتاری ((مشتریان، نشانه های رفتار خرید خود را در داده های اسکنر فروشگاه ها، سوابق خرید گذشته و … برجای می گذارند و با تجریه تحلیل این داده ها می توان چیزهای زیادی آموخت.)) ۵- تحقیقات آزمایشی (( معتبرترین تحقیقات از نظر علمی، تحقیقات آزمایشی هستند. هدف این تحقیقات آن است که با حذف توضیحات متناقض درباره یافته های مشاهده شده، رابطه علت و معلولی را مورد بررسی قرار دهند.))

 

لینک مطلب : تحلیل رفتار مصرف کننده

تصویر consumer behavior

  • ابزارهای تحقیق : محققین می توانند برای جمع آوری داده های اولیه از سه ابزار اصلی تحقیق استفاده کنند: پرسشنامه ها، ابزارهای کیفی و ابزارهای مکانیکی.
  • گام سوم: جمع آوری اطلاعات

معمولا مرحله جمع آوری اطلاعات تحقیقات بازاریابی گرانترین مرحله می باشد و امکان اشتباه در آن از دیگر مراحل بیشتر است.

  • گام چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

گام بعدی در فرآیند تحقیقات بازاریابی، استخراج یافته ها از داده های جمع آوری شده است. محقق داده ها را طبقه بندی و توزیع فراوانی آنها را تهیه می کند. میانگین و شاخص های پراکندگی برای متغیرهای اصلی محاسبه می شوند.

  • گام پنجم: ارائه یافته ها

در این مرحله، محقق داده های اصلی مرتبط با تصمیمات کلیدی بازاریابی که مدیریت با آنها مواجه است را ارائه می کند.

  • گام ششم : تصمیم گیری

مدیرانی که درخواست انجام تحقیق می کنند، باید شواهد را مورد ارزیابی قرار دهند. و پس از جمع بندی نتایج یافته های تحقیقات بازاریابی، تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند. پس از تکمیل تحقیق، بازاریاب ها باید اندازه، رشد و پتانسیل سودآوری هر فرصت بازاریابی را اندازه گیری و پیش بینی کنند.

نوشته : فرشید بهارلو

منبع: مدیریت بازاریابی، فیلیپ کاتلر،کوین لینر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *