مرداد ۸, ۱۳۹۷ farshidb 0دیدگاه

مفهوم بازاریابی کل نگر مبتنی بر توسعه، طراحی و اجرای برنامه ها، فرآیندها و فعالیت های بازاریابی است که دامنه و وابستگی متقابلشان با یکدیگر شناخته شده است. بازاریابی کل نگر معتقد است که در بازاریابی ((هر چیزی مهم است.)) و اینکه اغلب به یک رویکرد وسیع و یکپارچه نیاز است.

این رویکرد وسیع و یکپارچه از اجزای چهارگانه زیر تشکیل گردیده است:

بازاریابی رابطه ای Relationship Marketing

هدف بازاریابی رابطه ای برقراری روابط دوجانبه سودمند بلند مدت با گروه های اصلی- مشتریان، عرضه کنندگان، توزیع کنندگان و دیگر شرکای بازاریابی می باشد تا بتوانند کسب درآمد کنند و کسب و کار خود را حفظ نمایند. بازاریابی رابطه ای روابط اقتصادی، فنی و اجتماعی قدرتمندی میان شرکاء برقرار می سازد. لازمه امر، برقراری روابط مناسب با گروه های ذینفع مناسب می باشد.

گروه های ذینفع بازاریابی عبارتند از: مشتریان، کارکنان، شرکای بازاریابی( کانال ها، عرضه کنندگان، توزیع کنندگان، دلال ها و آژانس ها) و اعضای جامعه مالی(سهامداران، سرمایه گذاران و تحلیل گران.)

بازاریابی یکپارچه Integrated Marketing

وظیفه بازایاب در بازاریابی یکپارچه، طراحی فعالیت های بازاریابی و ترکیب کردن برنامه های بازاریابی است که توانائی ایجاد، ارائه و انتقال ارزش به مشتریان را حداکثر می سازند. دو موضوع کلیدی بازاریابی یکپارچه عبارتند از: ۱- استفاده از فعالیت های بازاریابی مختلف برای ارائه و انتقال ارزش به مشتریان و ۲- هماهنگی کلیه این فعالیت ها با هم به نحوی که تاثیرات مشترکشان حداکثر شود.

به عبارت دیگر، طراحی و اجرای هر فعالیت بازاریابی باید با توجه فعالیت های بازاریابی انجام شود.شرکت ها باید سیستم های خود را برای مدیریت تقاضا، مدیریت منابع و مدیریت شبکه یکپارچه کنند.

بازاریابی داخلی Internal Marketing

بازاریابی کل نگر برای اطمینان از اینکه همه اعضای سازمان و به ویژه مدیریت عالی سازمان، از اصول صحیح بازاریابی استفاده می کنند، بازاریابی داخلی را به کار می گیرد. بازاریابی داخلی باید در دو سطح انجام شود. در یک سطح، کارکردهای گوناگون بازاریابی – نیروی فروش، تبلیغات، خدمت به مشتری، مدیریت محصول ، تحقیقات بازاریابی- بایستی با هم کار کنند و از دیدگاه مشتری با یکدیگر هماهنگ باشند. در سطح دیگر ، بازاریابی باید در سراسر سازمان جاری باشد.

بازاریابی مسئولیت اجتماعی Socialize Performance Marketing

بازاریابی کل نگر از بازاریابی مسئولیت اجتماعی برای شناخت دغدغه های کلی تر و زمینه های اخلاقی، محیطی، قانونی و اجتماعی فعالیت ها و برنامه های بازاریابی استفاده می کند. واضح است که علت و معلول های بازاریابی، فراتر از شرکت و مشتری بوده و جامعه به عنوان یک کل را هم شامل می شود. همچنین لازمه مسئولیت اجتماعی آن است که بازاریاب ها، نقشی که در رفاه اجتماعی ایفاء می کنند یا می توانند ایفاء کنند را به دقت مورد بررسی قرار دهند.

آیا شرکت هایی که از نظر ارضای خواسته های مشتریان عالی هستند ضرورتا بهترین اقدامات را در راستای بهترین منافع بلند مدت مصرف کنندگان و جامعه هم انجام می دهند؟

نوشته: فرشید بهارلو

منبع: مدیریت بازاریابی، فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، ترجمه: احمد راه چمنی، انتشارات بهمن برنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *