مرداد ۱۴, ۱۳۹۷ farshidb 0دیدگاه

((بازاریابی و اقتصاد کلان)) بازاریاب ها با شناسایی روندهای اقتصاد کلان فرصت های زیادی را کشف می کنند. یک روند یعنی یک جهت یا یک سلسله از رویدادها که تا حدودی دارای نوسان و دوام باشد. برعکس، هوس یعنی چیزی که غیر قابل پیش بینی، کوتاه مدت و بدون اهمیت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی است. اگر به جای اینکه یک محصول یا برنامه بازاریابی جدید در تضاد با روندهای قوی باشد، هماهنگ با آنها باشد، احتمال موفقیتش بیشتر خواهد بود.

به همین دلیل است که بازاریاب ها باید مهارت های تشخیص روند خود را توسعه دهند. با این حال، تشخیص یک فرصت جدید بازار حتی اگر از نظر فنی امکان پذیر باشد، تضمین کننده موفقیت نیست.

شرکت ها و عرضه کنندگانشان، واسطه های بازاریابی، مشتریان و رقبا همگی در یک محیط کلان متشکل از نیروها و روندهایی فعالیت می کنند که با خود فرصت ها و تهدیدهایی به همراه می آورند. در دنیای جهانی سریع التغییر امروز، شش نیروی اصلی غیر قابل کنترل وجود دارند که شرکت باید آنها را تحت نظارت قرار دهد و به آنها پاسخ دهد:

((نیروهای جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، طبیعی، تکنولوژیکی و سیاسی- قانونی))

در محیط جمعیت شناختی، بازاریاب ها باید نرخ رشد جمعیت، تغییر در سن، ترکیب قومیتی و میزان تحصیلات، الگوهای خانوارها و تغییرات جغرافیایی جمعیت را بررسی کنند. در محیط اقتصادی، بازاریاب ها باید بر توزیع درآمد و پس اندازها، بدهی و در دسترس بودن اعتبار، برون سپاری و تجارت آزاد تاکید کنند. در محیط اجتماعی-فرهنگی آنها باید دیدگاه مردم درباره خودشان، دیگران، سازمان ها، جامعه، طبیعت و جهان هستی، دوام ارزش های اصلی و تغییرات ارزش های ثانویه در طی زمان و وجود خرده فرهنگ ها را بشناسند.

در محیط طبیعی، آنها باید مراقب کمبود مواد خام، افزایش هزینه های انرژی، فشارهای ضد آلودگی و نقش در حال تغییر دولت ها در حفاظت از محیط زیست باشند. در محیط تکنولوژیکی، بازاریاب ها باید به نرخ سریعتر تغییر تکنولوژیکی، فرصت های نوآوری، بودجه های متفاوت تحقیق و توسعه و افزایش مقررات دولتی توجه کنند. در محیط سیاسی- قانونی، بازاریاب ها باید از افزایش وضع قوانین کسب و کار و تغییرات ایجاد شده فضای کسب و کار با تصمیمات سیاسی مطلع باشند.

نوشته: فرشید بهارلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *