بهمن ۲۶, ۱۳۹۵ farshidb 0دیدگاه

 دکتر دمینگ ، او کسی بود که کیفیت را به ژاپنی ها آموخت تا بعد از دهه ۱۹۵۰ ژاپن به یک ابرقدرت در زمینه تولید با کیفیت و یک الگوی جهانی بدل گردد. از ایشان ۱۴ آموزه بیادگار مانده است که بایستی هر مدیری آنها را سرلوحه کسب و کار خود قرار دهد.

 چهارده آموزه برای تغییر شکل مدیریت

آموزه ۱اگر غایت شما رقابتی شدن و ماندن در کسب و کار و کارآفرینی است، بهبود محصول و خدمات را هدف ثابت و مشخص خود قرار دهید.

آموزه ۲فلسفه جدید را اقتباس کنید. ما در دوران اقتصادی جدیدی هستیم. مدیران غربی باید از چالش موجود آگاه شوند، مسئولیت های خود را بشناسند و برای تغییر ، رهبری را بدست گیرند.

آموزه ۳برای دست یابی به کیفیت، از تکیه بر بازرسی گسترده دست بردارید. با ایجاد کیفیت در محصول ، از همان آغاز کار نیاز به بازرسی گسترده را از بین ببرید.

آموزه ۴به کسب و کار مبتنی بر پاداش بر اساس قیمت کالا پایان دهید. در عوض هزینه کلی را به حداقل برسانید. هر نوع کالا را از یک تامین کننده بخواهید و بر اساس یک رابطه دراز مدت مبتنی بر وفاداری و اعتماد با او رفتار کنید.

آموزه ۵سیستم تولید و ارائه خدمات را پیوسته و همیشه بهبود بخشید تا کیفیت و بهره وری بهبود یابد و در نتیجه هزینه ها به طور روز افزون کاهش پذیرد.

آموزه ۶آموزش در خصوص شغل را برقرار سازید.

آموزه ۷رهبری را اعمال کنید. هدف از نظارت باید آن باشد که به افراد، ابزارها و دستگاه ها برای ارائه کار بهتر کمک برساند. نظارت بر مدیریت و همچنین نظارت بر کارگران خط تولید، نیازمند تغییر کلی است.

آموزه ۸ – ترس را نابود کنید تا هرکس بتواند برای مشارکت به طور موثر کار کند.

آموزه ۹موانع موجود میان بخشهای شرکت را در هم بشکنید. افراد در بخش های تحقیق ، طراحی، فروش و تولید باید گروهی کار کنند تا مشکلاتی را پیش بینی کنند که ممکن است در تولید ایجاد شوند یا مشتری هنگام استفاده از محصول یا خدمات با آنها مواجه گردد.

آموزه ۱۰شعارها،اصرارها و هدف هایی را کنار بگذارید که برای نیروی کار تعیین می کنید و از طریق آنها می خواهید که کارگران هیچ محصول معیوبی نداشته باشند و به سطوح جدیدی از بهره وری برسند. چرا که عمده علل کیفیت پایین و بهره وری کم ناشی از سیستم است و بنابراین خارج از حیطه قدرت نیروی کار قرار دارد.

آموزه ۱۱الف) استانداردهای کاری(سهیمه ها) را در کارخانه حذف کنید. رهبری را جایگزین نمایید. ب)مدیریت بر پایه اهداف را رها کنید. مدیریت بر پایه ارقام و اهداف رقمی را کنار بگذارید و رهبری را جایگزین نمایید.

آموزه ۱۲الف) موانعی را از میان بردارید که کارگران ساعتی را از حق خود در مورد غرور استاد کاری محروم می کند. سرپرست ها باید بجای ارقام محض، مسئولیت کیفیت را بپذیرند. ب) موانعی را از میان بردارید که افراد بخشهای مدیریت و مهندسی را از حق خود در مورد غرور استاد کاری محروم می کند. این امر به طور ضمنی به معنای بر اندازی ارزشیابی سالانه یا درجه بندی استحقاقی و مدیریت بر پایه اهداف است.

آموزه ۱۳برای آموزش و خود اصلاحی Self-Improvement برنامه ای جدی تنظیم کنید.

آموزه ۱۴برای دگرگرونی، تمام افراد شرکت را بکار گیرید. دگرگونی یک وظیفه همگانی است.

تهیه: فرشید بهارلو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *